BOOKING
NUMBER OF GUESTS

History of Katowice. City history.

Kattowitz, Stalinogród or finally Katowice is the largest city in the Upper Silesian conurbation in terms of population. When visiting Nikiszowiece and our hotel, it is worth getting acquainted with, at least briefly, the history of this city.

The most important facts from the history of Katowice

The first information and records about the village of Katowice from 1598 in the books of Father Kazimierski, the inspector of the Bogucice parish. The history of the city, however, is related to several earlier Slavic farming settlements (from the 14th and 16th centuries), which are currently districts of the city. These are the settlements of Dąb, the villages of Bogucice, Roździenia, Szopienice, Załęże, Ligota and Piotrowice.

Wieś Katowice zawdzięcza swój rozwój budowie berlińskiej kolei (1846 r.) wiodącej do Mysłowic. Miejscowość rozrastała się według projektu budowniczego Nottenbohna. Wieś Katowice otrzymała w 1865 roku prawa miejskie a wkrótce otrzymała rangę powiatu.
Kilka ważniejszych dat w historii to:  wzniesienie pierwszego monumentalnego obiektu – kościół ewangelicki przy ul. Warszawskiej (1856-1858),  budowa neogotyckiego kościoła Najświętszej Marii Panny przy ul. Mariackiej (1870 r.),   osadzenie się w 1889 r. w Katowicach koncernu przemysłowego „Kattowitzer Aktien-Gesellschaft” i w ślad za nim pięć znanych banków.
Za czasów pruskich (od 1742 r.) na terenie obecnych Katowic, stuleciu rozwijał się przemysł, zwłaszcza huty i kopalnie. Pod koniec XIX wieku powstało tu kilka instytucji, które zadecydowały o rozwoju młodego ośrodka gospodarczego, mianowicie Górnośląska Konwencja Węglowa, Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, gwarectwa węglowe, Państwowa Dyrekcja Poczt, Sąd Okręgowy, Dyrekcja Prusko-Królewskich Kolei Państwowych. Równocześnie z rozwojem miasta narastał opór ludności polskiej wobec nasilających się akcji germanizacyjnych.

Późniejsza historia miasta

Z początkiem XX wieku Katowice wzbogaciły się o Teatr Miejski, zbudowany przy Rynku w latach 1906-1907. W 1906 roku zakończono rozbudowę okazałego dworca kolejowego dziś już nieużytkowanego w pierwotnym charakterze. Wybuch I wojny światowej nie spowodował w Katowicach zniszczeń i strat, lecz rozwój przemysłu i sprzyjającą koniunkturę, zwłaszcza dla zakładów hutniczych. Działania wojenne nie dotknęły ludności, a jej liczny udział w latach 1919-1921 w trzech powstaniach śląskich i akcji plebiscytowej zadecydował o przyłączeniu Katowic do odrodzonego państwa polskiego (20 czerwca 1922 r.). Miasto stało się stolicą autonomicznego województwa śląskiego, siedzibą Sejmu Śląskiego i Górnośląskiej Komisji Mieszanej.

Miasto Katowice w okresie międzywojennym
Lata międzywojenne to dla Katowic okres intensywnego rozwoju. Miasto stało się największym centrum gospodarczym w Polsce, stolicą najbogatszego regionu. W 1924 roku Katowice były siedzibą aż 53 banków, ośmiu zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, kilku międzynarodowych koncernów. W latach 1926-1929 powstały tu: reprezentacyjny budynek Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego, oraz po sąsiedzku: gmach Urzędów Niezespolonych (dziś zajmowany przez Uniwersytet- Śląski) oraz Muzeum Śląskie (rozebrane przez hitlerowców).
Symbolem dramatycznej walki w obronie Katowic przed wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 roku stała się Wieża Spadochronowa w Parku im. Tadeusza Kościuszki i Dom Powstańca przy ul. Matejki. 8 września 1939 cały Górny Śląsk, wraz z Katowicami, został włączony do III Rzeszy. Wojna nie wywołała większych szkód w miejskiej zabudowie poza spaleniem synagogi przy ul. Mickiewicza i rozebraniem budynku Muzeum Śląskiego. Po wyzwoleniu w 1945 roku miasto odzyskało dawne znaczenie, jako ośrodek przemysłowy i administracyjny. Przykrym, trzyletnim epizodem była zmiana nazwy Katowic na Stalinogród w 1953 r.

Katowice w czasach PRL

W okresie Polski Ludowej wzrosła ranga miasta jako ośrodka naukowego i kulturowego. Katowice stały się m.in. miastem uniwersyteckim -otwarto jedyną w regionie wyższą uczelnię humanistyczną – Uniwersytet Śląski. Powstało wiele nowych osiedli m.in. Koszutka, Tysiąclecie, Paderewskiego, Ochojec, Ligota, Załęska Hałda. Powstał Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Wzniesiono budowlę, która stała się symbolem Katowic – Halę Widowiskowo-Sportową „Spodek”. Najnowsze dzieje Katowic związane są nie tylko z rozwojem przemysłowym i urbanistycznym, ale również z dużym zaniedbaniem infrastruktury technicznej i społecznej. Jednym z tragiczniejszych wydarzeń w powojennych dziejach Katowic była pacyfikacja górników strajkujących w kopalni „Wujek” po wprowadzeniu stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku zastrzelono dziewięciu strajkujących. Dramat upamiętnia pomnik-krzyż przy bramie kopalni.

Kilka ciekawostek o Katowicach:

– Katowice liczą 165 km kw. powierzchni i liczą ponad 280 tysięcy mieszkańców.

– To 11 miastem w kraju pod względem liczby ludności i 12 pod względem powierzchni.

– Miasto uzyskało prestiżowy tytuł kreatywnego miasta UNESCO w dziedzinie muzyki. Organizowanych jest tu dużo festiwali, w sezonie blisko 30, m.in. OFF Festival, Rawa Blues czy Tauron Nowa Muzyka.

– W Katowicach, zarówno przed II wojną światową, jak i po wojnie, wybudowano pierwsze w Polsce wieżowce (w tym osiedle Walentego Roździeńskiego, nazywanego potocznie osiedlem Gwiazdy, które składa się z 7 wieżowców o wysokości 81 metrów!),

– W Katowicach znajdziemy wiele pereł architektonicznych takich jak katowicki Spodek, Muzeum Śląskie, kościół Mariacki, siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy bazylikę w Panewnikach, Międzynarodowe Centrum Kongresowe,

– „Perłą w koronie” Katowic jest osiedle Nikiszowiec.

EUROHOTEL Katowice