Szyb Poniatowski

Szyby kopalniane, huty i osiedla robotnicze to obiekty tworzące architektoniczną tożsamość Katowic.

Podobnie jak sąsiadujący z naszym hotelem szyb Poniatowski.

Trochę historii

W 1883 roku rozpoczęto wydobycie węgla w kopalni pod nazwą Giesche (aktualnie KWK Wieczorek). Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna z największych kopalń na Górnym Śląsku. Właśnie na potrzeby tej kopalni i zatrudnionych niej pracowników, powstało na początku XX wieku osiedle robotnicze Nikiszowiec, podwójny szyb wydobywczy Carmer (obecnie Pułaski, budowa w 1903–1910) o głębokości 450 m oraz szyb wentylacyjno-zjazdowy Nikisch (obecnie Poniatowski, budowa w latach 1904–1911) o głębokości 400 m. Wraz z nim powstała jednozastrzałowa stalowa wieża, nadszybie i maszynownia. W maszynowni zainstalowano zachowaną do dziś elektryczną maszynę wyciągową wyposażoną w silniki elektryczne AEG. Przy Szybie powstał też wentylator odśrodkowy, a w pobliżu postawiono między innymi budynek administracji, cechownię z łaźnią i dom dla samotnych górników z 450 łóżkami i świetlicą. W kwietniu 2017 roku teren Szybu Poniatow­ski przekazano Spółce Restrukturyzacji Kopalń.7 sierpnia 2018 roku został przejęty przez Urząd Miasta Katowice.

Co dzieje się się dziś z Szybem?

Dzisiaj Katowice, Nikiszowiec oraz znajdujące się tam obiekty stają się centrum kulturalnym. Obiekty poddawane są renowacji i nabierają nowoczesnych funkcji. Odbywają się w nich wydarzenia takie jak Noce Muzeów, Industriada i jarmarki przyciągające wielu zwiedzających.

20 czerwca, 2023