BOOKING
NUMBER OF GUESTS

Poniatowski Shaft

Mine shafts, steelworks and workers' housing estates are objects that create the architectural identity of Katowice.

Just like the Poniatowski shaft adjacent to our hotel.

A little bit of history

W 1883 roku rozpoczęto wydobycie węgla w kopalni pod nazwą Giesche (aktualnie KWK Wieczorek). Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna z największych kopalń na Górnym Śląsku. Właśnie na potrzeby tej kopalni i zatrudnionych niej pracowników, powstało na początku XX wieku osiedle robotnicze Nikiszowiec, podwójny szyb wydobywczy Carmer (obecnie Pułaski, budowa w 1903–1910) o głębokości 450 m oraz szyb wentylacyjno-zjazdowy Nikisch (obecnie Poniatowski, budowa w latach 1904–1911) o głębokości 400 m. Wraz z nim powstała jednozastrzałowa stalowa wieża, nadszybie i maszynownia. W maszynowni zainstalowano zachowaną do dziś elektryczną maszynę wyciągową wyposażoną w silniki elektryczne AEG. Przy Szybie powstał też wentylator odśrodkowy, a w pobliżu postawiono między innymi budynek administracji, cechownię z łaźnią i dom dla samotnych górników z 450 łóżkami i świetlicą. W kwietniu 2017 roku teren Szybu Poniatow­ski przekazano Spółce Restrukturyzacji Kopalń.7 sierpnia 2018 roku został przejęty przez Urząd Miasta Katowice.

Co dzieje się się dziś z Szybem?

Dzisiaj Katowice, Nikiszowiec oraz znajdujące się tam obiekty stają się centrum kulturalnym. Obiekty poddawane są renowacji i nabierają nowoczesnych funkcji. Odbywają się w nich wydarzenia takie jak Noce Muzeów, Industriada i jarmarki przyciągające wielu zwiedzających.

EUROHOTEL Katowice